Historie drumband

1958-1978

Drumband Willem Beukelszoon is opgericht in 1958. Het doel was om de jeugd van Biervliet meer te betrekken bij het muziekleven van Biervliet. In 1961 had de drumband al 12 leden, volgens het archief. De drumband stond net als de fanfare onder leiding van dhr. Van de Bussche. Later is Jacob Anthonisse instructeur geworden.
Later is er ook een majorettepeloton opgericht, dit is door een gebrek aan leden gestopt in 1988.

1979-1986

Op 23 juni 1979 deed de drumband voor de eerste keer mee, aan een K.N.F. concours en wel in Almkerk. Op 11 oktober 1980 deed de drumband mee aan een concours in Barendrecht, georganiseerd door NKV Zuid Holland. De drumband deed mee in de 3e divisie sectie B (met klaroen). Ze behaalden een schitterend resultaat van 296 punten. Dit betekende een eerste prijs en promotie.
Op 18 juni 1982 was de drumband weer van de partij op het muziekconcours ter ere van het jubileum van Euphonia in Goes. De drumband kreeg 288 punten en weer een 1e prijs.
In 1983 maakte de hele vereniging een uitstapje naar Ponypark Slagharen. In het weekend van 27 en 28 augustus werd er op gezette tijden opgetreden. Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en konden de leden in het park over de kop gaan in de achtbanen.
In 1984 lieten enkele leden hun kunnen horen op het solistenconcours van de Zeeuwse Bond KNF in Middelburg. Zij behaalden hier mooie resultaten.
Op 20 oktober 1984 was de vereniging van de partij op het concours van de Zeeuwse bond KNF in Sas van Gent. Ze behaalden de 1e prijs met 292 ½ punten.
In 1986 (op 4 oktober) maakte de drumband promotie naar de tweede divisie met een puntentotaal van 295 ½. Dit was op het concours dat gehouden werd in Sas van Gent.

1987-1999

Tijdens de Geuzenfeesten in 1987 presenteerde de vereniging zich in nieuwe uniformen. Er was gekozen voor een kobaltblauw colbert voor de fanfare en een kobaltblauwe blouson voor de drumband. Het ging om een investering van 15.000 gulden. De vereniging had enkele acties (o.a. een rommelmarkt) op touw gezet en had een paar jaar zuinig aan gedaan. Daarnaast waren er ook nieuwe instrumenten aangeschaft.
In 1989 legde Jan Anthonisse het dirigeerstokje neer. Van 1989 tot 1992 was Hessel de Groff uit Sas van Gent instructeur van de drumband. Van 1992 tot 1999 was Peter Moerman de instructeur. 

2000-2012

In september van 1999 waren er nog maar 4 leden over. Dit deed het bestuur besluiten om dit onderdeel slapend te maken. In september 2008 waren er, na een succesvolle ledenwerfactie op de basisscholen, 6 leerlingen voor de drumband. Zij kregen de eerste maanden les van Sabine de Groote. In januari 2009 werd Jan Anthonisse bereid gevonden om dit onderdeel onder zijn hoede te nemen. In november 2009 konden we de leerlingen horen tijdens ons jaarlijks concert in de NH Kerk en kon de drumband in februari 2010 sinds lange tijd weer mee naar de Carnavalsoptocht in Betekopstad (Sas van Gent).

2012-heden

In 2012 nam Wendy de Vos (oud leerling van Jan Anthonissen) het stokje over. Door haar connecties met de slagwerkgroep van de Vliegende Hollander uit Terneuzen zijn de optredens gewijzigd van drumband marsen naar meer een slagwerk repetoire. Doordat we dankbaar gebruik kunnen maken van een deel van hun instrumentarium tijdens de jaarlijkse concerten is de drumband een nieuwe weg ingeslagen. Dit werd voor het eerst echt zichtbaar tijdens het voorjaarsconcert in 2015, waarbij de leden verkleed als bouwvakker Free of Choice speelden op niet gebruikelijke slaginstrumenten.
De Drumband wordt wederom getroffen door een teruglopende ledental, en de 3 overgebleven slagwerkers zouden graag samen met de instructeur nieuwe leden verwelkomen. Schroom niet om op een repetitieavond (woensdagavond van 19:00 - 20:00 uur) eens binnen te lopen in de bovenzaal van het Dorpshuis.

 

Historie Fanfare

Klik hier voor de geschiedenis van Koninklijke Muziekvereniging "Harmonie" Biervliet